Leeskring 21-02-2018: “Bezielde beschaving” met Dave Ensberg-Kleijkers

‘Een toekomst die in het teken staat van wij, niet van ik. Van bezielde verbinding, niet van koude polarisatie’. In zijn schrijversdebuut ‘Bezielde beschaving’ deelt Dave Ensberg-Kleijkers zijn levensverhaal met de wereld. Ensberg schrijft dat het ‘onze heilige opdracht is als mensheid om te zorgen voor een bezielde inclusieve samenleving.’ Een mooie opdracht om tijdens een leeskring over door te praten.

Koning Willem-Alexander riep in zijn kersttoespraak op om “op zoek te gaan naar een groter wij”.  Over de inhoud van Bezielde beschaving merkte een recensent op dat de ‘oplettende lezer al snel door krijgt dat het een traditioneel christendemocratisch verhaal betreft’.

Op woensdag 21 februari 2018 vindt de volgende CDA BSV Leeskring plaats. Tijdens deze avond gaan we met aan de hand van Bezielde beschaving met elkaar in gesprek. Naast zijn persoonlijke levensverhaal gaat Ensberg in op thema’s als samen werken en samen politiek bedrijven in een bezielde beschaving.

Tijdens de leeskring zal vooral de vraag centraal staan hoe we de boodschap van de dialoog over bezielde beschaving, als politicus en bestuurder kunnen omzetten in concrete actie. Dave zal tijdens de avond als referent aanwezig zijn.

Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV Afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie.

Dave Ensberg-Kleijkers is werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs. Daarnaast is hij op diverse fronten maatschappelijk en bestuurlijk actief.

Meer informatie over “Bezielde beschaving” vindt u hier.

Leeskring in het kort:

Wat: Bezielde Beschaving met Dave Ensber-Kleijkers
Wanneer: woensdag 21 februari 2018
Waar: Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag
Hoe laat: 19.30 uur – 21.30 uur
Aanmelden: Stuur s.v.p. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

De volgende leeskring is op maandag 11 juni. Dan bespreken we het recent verschenen winternummer van CDV, ‘Begrensde vaderlandsliefde’.

Leeskring op 11 september over “Niet de kiezer is gek” met Tom van der Meer

“Wie niet beter weet zou denken dat Nederland te kampen heeft met een diepgaande democratische crisis”.  Zo begint Tom van der Meer zijn publicatie “Niet de kiezer is gek”. Nepparlement, partijkartel, de boze witte man, de kloof tussen burger en elite. Termen, die we met de regelmaat van de klok tegen komen in de media”. Echter: “Het probleem ligt niet bij de kiezer maar bij de politici”, aldus Tom van der Meer.

Tijdens de leeskring van maandag 11 september 2017 staat de “Niet de kiezer is gek” centraal. Tom van der Meer houdt in dit boek een pleidooi voor een herwaardering van de kiezer. Hij houdt de gevestigde politieke partijen, dus ook het CDA, een duidelijke spiegel voor. “Niet de kiezer is gek” is wel omschreven als een onmisbare en nuchtere aanvulling in het debat over onze democratie, “ en werpt een belangrijke steen in de poel van de verandering”. Tom van der Meer gaat met ons in gesprek tijdens deze avond.

Prof. dr. Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van der Meer doet onder andere onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag en het Nederlandse partijstelsel. Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie.

Deze leeskring is onderdeel van een bredere bezinning rond de toekomst van politieke partijen. Op vrijdag 29 september organiseert de CDA BSV afdeling Zuid-Holland een conferentie rond het thema “Het CDA van de toekomst: hoe kan het CDA zich ontwikkelen tot moderne volksbeweging?”

Ook Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA,  heeft dit jaar twee themanummers gepubliceerd, over “De toekomst van politieke partijen” en “Het CDA als christendemocratische beweging:  tussen staat en straat”.

In het kort:

Wat:                Leeskring “Niet de kiezer is gek”, met Tom van der Meer

Wanneer:        Maandag 11 september 2017

Waar:              Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag

Hoe laat:         19.30 uur – 21.30 uur

Aanmelden:    Stuur s.v.p. uiterlijk 6 september a.s. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

 

Woensdag 22 juni 2016: CDA Leeskring Zuid-Holland over christelijk-sociaal denken

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat het eerste Christelijk-Sociale Congres werd gehouden en de encycliek ‘Rerum Novarum’ verscheen. Reden voor de redactie van CDV om met een nummer over het christelijk-sociaal denken te komen.  De komende CDA Leeskring Zuid-Holland staat dat nummer, ‘De belofte van het christelijk-sociaal denken’ centraal. Op woensdag 22 juni a.s. vindt de Leeskring plaats in de Koffiekamer van het Provinciehuis.

Drs. Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van CDV, introduceert het thema, waarna we vervolgens als deelnemers het gesprek aangaan. Wat is die belofte van het christelijk-sociaal denken? Wat is het potentieel van het christelijk-sociaal denken om anders naar de werkelijkheid te kijken, anders dan door de dominante economisch-instrumentele bril? Met die vragen gaan we tijdens de leeskring van 22 juni aan de slag.

Meer informatie over dit nummer van CDV vindt u via hier. Via deze link kunt u ook het betreffende nummer bestellen.

Wanneer:          Woensdag 22 juni 2016
Waar:                 Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland
Hoe laat:            19.30 uur – 21.30 uur
Aanmelden:      Stuur s.v.p. een mail naar info@tondegans.nl

Waarom ben ik CDA-er?

Voor de site van CDA Zoeterwoude hebben een aantal Zoeterwoudse CDA-ers een bijdrage geschreven over de vraag: ‘Waarom ben ik CDA-er?’. Hieronder staat mijn bijdrage.

Waarom ben ik CDA-er?

Mijn antwoord op die vraag luidt, een beetje standaard misschien: vanwege de uitgangspunten van het CDA. Publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap. Zo’n algemeen antwoord vraagt om een toelichting. Dat zal ik doen, niet door rechtstreeks aan te geven wat mij in die uitgangspunten aanspreekt, maar via de drie letters, CDA.

De C wijst mij naar de inspiratiebron van het christendemocratisch gedachtegoed: de bijbel. Ik weet het, zowel in het verleden als nu nog steeds wordt er gediscussieerd over de C van het CDA. De C en de bijbel zijn er dan ook niet voor om daar rechtstreekse antwoorden op actuele vragen uit te halen. Wel als inspiratiebron, als bron voor de 4 uitgangspunten van het CDA ook. Tegelijkertijd vind ik het mooie van het het CDA geen exclusieve club van christenen is, maar een politieke partij die haar inspiratie ontleent aan christelijke waarden, waarbij rechten en vrijheden van alle burgers gelijkelijk gerespecteerd worden. Niet uitsluitend, maar insluitend. Samen verantwoordelijk voor een rechtvaardige en duurzame samenleving.

De D van democratie zegt iets over de wijze waarop vanuit het CDA naar de politiek gekeken wordt. Voor een christendemocraat begint politiek met de erkenning van initiatieven uit de samenleving. Zoeterwoude wordt niet bedacht in de raadszaal van het gemeentehuis. Niet de politiek, niet de overheid maakt Zoeterwoude. Samen maken wij Zoeterwoude: gezinnen, verenigingen, buurten, kerken, bedrijven. Tegelijkertijd is de (gemeentelijke) overheid nodig om samenleven mogelijk te maken voor iedereen, om zaken die het algemeen belang aangaan te regelen. Maar soms ook om grenzen te stellen.

Het appel doet een beroep op mij om verantwoordelijkheid te nemen, om de schouders te zetten onder een leefbare omgeving, me in te zetten voor de kwaliteit van leven.

Het CDA werkt, al is het soms met vallen en opstaan, vanuit de waarden die voor mij essentieel zijn. Het bijzondere van de vier uitgangspunten vind ik dat ze een evenwichtig geheel vormen, dat ze elkaar in evenwicht houden. Zo gaat gespreide verantwoordelijkheid (door Jacobine Geel c.s. hertaald in: Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief) samen op met publieke gerechtigheid (in de woorden van Jacobine Geel: pal staan voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de menselijke waardigheid).

Daarom ben ik CDA-er.

Lang niet altijd komen deze uitgangspunten in Zoeterwoude expliciet voor het voetlicht. Zeker in een gemeenschap als Zoeterwoude, waar waarden als gemeenschapszin, er zijn voor elkaar, open staan voor elkaar, ruim aanwezig zijn, is dat ook niet nodig. Soms lenen onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan er zich ook gewoon niet voor. Maar af en toe bewust stilstaan bij wat je drijft, wat van waarde is voor je, dat draagt wel bij aan het waarderen van dat wat er is. En tegelijkertijd helpt het om de richting te bepalen voor de toekomst.

Daarom ben ik CDA-er. Daarom ben ik CDA-er in Zoeterwoude.