24 oktober 2020

Over mij

Vanaf 10 april 2014 ben ik CDA-wethouder in Zoeterwoude. In de periode 2014 – 2018 was mijn portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Wonen, Recreatie, Cultuur, Groene Hartbeleid.

Op dit moment houd ik me bezig met Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Wonen, Financiën en Communicatie & Participatie.

Vanaf 1 januari 2015 ben ik bestuurslid (penningmeester) van de Stichting Land van Wijk en Wouden. Land van Wijk en Wouden is het meest westelijke deel van het Groene Hart. De streek is rijk aan natuur, water, oer-Hollandse weidelandschappen en cultuurhistorie. Stichting Land van Wijk en Wouden zet zich in voor het behoud en het versterken van de identiteit van het gebied.

In de loop van 2017 ben ik gekozen tot voorzitter van de CDA Bestuurdersvereniging afdeling Zuid-Holland. Ook ben ik actief betrokken bij het CDA Duurzaamheidsnetwerk.

Loopbaan Ton de Gans

Voordat ik wethouder werd, was ik in de periode 2010 -2014 politiek actief, eerst als raadslid, daarna als fractievoorzitter. In de periode daarvoor heb ik een aantal jaren  deel uitgemaakt van het bestuur van de lokale CDA-afdeling.

Na mijn studies (HEAO Management, Economie en Recht aan de Hogeschool Haarlem en Politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) ben ik aan de slag gegaan bij een lokale Rabobank. In 2004 ben ik als zelfstandige (zzp-er) verder gegaan.

Vanuit mijn bedrijf Jada Coaching & Consultancy deed ik tijdelijke opdrachten bij banken. Ook verzorgde ik workshops, trainingen en coaching, die te maken hebben met het begeleiden van veranderingen op het persoonlijke en op het organisatievlak. Een aantal jaren had ik samen met collega Marieke Jellema een coachingsbureau, dat zich specifiek richtte op predikanten, PastoRaad. Het motto van die activiteiten was: De predikant begeleidt mensen, wie begeleidt de predikant?

Verandering als thema heeft nog steeds mijn grote belangstelling. Ik vertel daar hier meer over.