5 september 2018: CDA BSV Leeskring met Wilco Boom en Pieter Gerrit Kroeger

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 leed de PvdA een historische nederlaag van 29 zetels. Wat is de oorzaak van dit verlies? Hierover ging Wilco Boom in gesprek met 20 PvdA-ers. Zij gaven hun visie op vragen als: Heeft de PvdA zich ‘kapot geregeerd’ met de VVD? Is men het contact met de gewone kiezer kwijt geraakt? Of is die nederlaag het gevolg van een sluipend proces dat zich reeds lang geleden heeft ingezet? Wilco Boom schreef hierover het boek ‘De neergang van de PvdA. Prominente sociaal-democraten over de crisis de weg omhoog.’

Ook het CDA als middenpartij kent deze vragen. Zowel van recenter datum als langer geleden. Pieter Gerrit Kroeger is schrijver van onder andere ‘De rogge staat er dun bij: macht en verval van het CDA, 1974 – 1988’.

De CDA Bestuurdersvereniging afd. Zuid-Holland en de CDA Scholingscommissie Zuid-Holland organiseren vier keer per jaar een leeskring. De volgende staat gepland op woensdag 5 september 2018. Tijdens deze bijeenkomst zullen Wilco Boom en Pieter Gerrit Kroeger in gesprek met elkaar en met de deelnemers.

Tijdens de leeskring Wat kunnen we leren van de overeenkomsten en verschillen? En wat zegt dat over de weg omhoog, voor zowel PvdA als CDA?

Praktische informatie en aanmelden

Datum: Woensdag 5 september 2018
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: Koffiekamer, Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1 in Den Haag
Aanmelden: Bij Arie Slob via mrarieslob@hetnet.nl

Leeskring 21-02-2018: “Bezielde beschaving” met Dave Ensberg-Kleijkers

‘Een toekomst die in het teken staat van wij, niet van ik. Van bezielde verbinding, niet van koude polarisatie’. In zijn schrijversdebuut ‘Bezielde beschaving’ deelt Dave Ensberg-Kleijkers zijn levensverhaal met de wereld. Ensberg schrijft dat het ‘onze heilige opdracht is als mensheid om te zorgen voor een bezielde inclusieve samenleving.’ Een mooie opdracht om tijdens een leeskring over door te praten.

Koning Willem-Alexander riep in zijn kersttoespraak op om “op zoek te gaan naar een groter wij”.  Over de inhoud van Bezielde beschaving merkte een recensent op dat de ‘oplettende lezer al snel door krijgt dat het een traditioneel christendemocratisch verhaal betreft’.

Op woensdag 21 februari 2018 vindt de volgende CDA BSV Leeskring plaats. Tijdens deze avond gaan we met aan de hand van Bezielde beschaving met elkaar in gesprek. Naast zijn persoonlijke levensverhaal gaat Ensberg in op thema’s als samen werken en samen politiek bedrijven in een bezielde beschaving.

Tijdens de leeskring zal vooral de vraag centraal staan hoe we de boodschap van de dialoog over bezielde beschaving, als politicus en bestuurder kunnen omzetten in concrete actie. Dave zal tijdens de avond als referent aanwezig zijn.

Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV Afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie.

Dave Ensberg-Kleijkers is werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs. Daarnaast is hij op diverse fronten maatschappelijk en bestuurlijk actief.

Meer informatie over “Bezielde beschaving” vindt u hier.

Leeskring in het kort:

Wat: Bezielde Beschaving met Dave Ensber-Kleijkers
Wanneer: woensdag 21 februari 2018
Waar: Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag
Hoe laat: 19.30 uur – 21.30 uur
Aanmelden: Stuur s.v.p. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

De volgende leeskring is op maandag 11 juni. Dan bespreken we het recent verschenen winternummer van CDV, ‘Begrensde vaderlandsliefde’.

Leeskring op 11 september over “Niet de kiezer is gek” met Tom van der Meer

“Wie niet beter weet zou denken dat Nederland te kampen heeft met een diepgaande democratische crisis”.  Zo begint Tom van der Meer zijn publicatie “Niet de kiezer is gek”. Nepparlement, partijkartel, de boze witte man, de kloof tussen burger en elite. Termen, die we met de regelmaat van de klok tegen komen in de media”. Echter: “Het probleem ligt niet bij de kiezer maar bij de politici”, aldus Tom van der Meer.

Tijdens de leeskring van maandag 11 september 2017 staat de “Niet de kiezer is gek” centraal. Tom van der Meer houdt in dit boek een pleidooi voor een herwaardering van de kiezer. Hij houdt de gevestigde politieke partijen, dus ook het CDA, een duidelijke spiegel voor. “Niet de kiezer is gek” is wel omschreven als een onmisbare en nuchtere aanvulling in het debat over onze democratie, “ en werpt een belangrijke steen in de poel van de verandering”. Tom van der Meer gaat met ons in gesprek tijdens deze avond.

Prof. dr. Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van der Meer doet onder andere onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag en het Nederlandse partijstelsel. Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie.

Deze leeskring is onderdeel van een bredere bezinning rond de toekomst van politieke partijen. Op vrijdag 29 september organiseert de CDA BSV afdeling Zuid-Holland een conferentie rond het thema “Het CDA van de toekomst: hoe kan het CDA zich ontwikkelen tot moderne volksbeweging?”

Ook Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA,  heeft dit jaar twee themanummers gepubliceerd, over “De toekomst van politieke partijen” en “Het CDA als christendemocratische beweging:  tussen staat en straat”.

In het kort:

Wat:                Leeskring “Niet de kiezer is gek”, met Tom van der Meer

Wanneer:        Maandag 11 september 2017

Waar:              Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag

Hoe laat:         19.30 uur – 21.30 uur

Aanmelden:    Stuur s.v.p. uiterlijk 6 september a.s. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

 

28 november: CDA BSV ZH Leeskring over ‘Gezag, vrijheid en burgerschap’

Ruimte voor initiatieven uit de samenleving en de politiek die verantwoordelijkheden teruglegt bij burgers. Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor de samenleving lijkt inmiddels gemeengoed. Die huidige trend past bij uitstek bij de christendemocratische visie om de kracht van de samenleving als uitgangspunt te nemen. Niet je heil zoeken bij de markt of overheid.

Het lijkt er echter soms op dat “de huidige hausse aan liefdesverklaringen aan burger en samenleving voortkomt uit instrumentele overwegingen… Wie niet werkelijk innerlijk overtuigd is van de kracht van de samenleving loopt het risico straks bij het rijzen van nieuwe vragen op oude antwoorden”. Des te meer reden om de christendemocratische visie nog eens onder de loep te nemen en waar nodig te herijken. Dat is gebeurd in ‘Gezag, vrijheid en burgerschap. De rol van de overheid in onze samenleving’, een rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, dat in juli van dit jaar verscheen.

De auteur van dit rapport, mr. Maarten Neuteboom, is referent tijdens de Leeskring op maandag 28 november. Deze Leeskring wordt georganiseerd door CDA Bestuurdersvereniging afd. Zuid-Holland en de Scholingscommissie van diezelfde provincie.
Meer informatie over het rapport is hier te vinden. Ook een digitale versie van het rapport is beschikbaar.

In het kort:

Wanneer: maandag 28 november 2016
Waar: Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag
Hoe laat: 19.30 uur – 21.30 uur
Aanmelden: Stuur s.v.p. een mail naar info@tondegans.nl

Woensdag 22 juni 2016: CDA Leeskring Zuid-Holland over christelijk-sociaal denken

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat het eerste Christelijk-Sociale Congres werd gehouden en de encycliek ‘Rerum Novarum’ verscheen. Reden voor de redactie van CDV om met een nummer over het christelijk-sociaal denken te komen.  De komende CDA Leeskring Zuid-Holland staat dat nummer, ‘De belofte van het christelijk-sociaal denken’ centraal. Op woensdag 22 juni a.s. vindt de Leeskring plaats in de Koffiekamer van het Provinciehuis.

Drs. Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van CDV, introduceert het thema, waarna we vervolgens als deelnemers het gesprek aangaan. Wat is die belofte van het christelijk-sociaal denken? Wat is het potentieel van het christelijk-sociaal denken om anders naar de werkelijkheid te kijken, anders dan door de dominante economisch-instrumentele bril? Met die vragen gaan we tijdens de leeskring van 22 juni aan de slag.

Meer informatie over dit nummer van CDV vindt u via hier. Via deze link kunt u ook het betreffende nummer bestellen.

Wanneer:          Woensdag 22 juni 2016
Waar:                 Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland
Hoe laat:            19.30 uur – 21.30 uur
Aanmelden:      Stuur s.v.p. een mail naar info@tondegans.nl