Verderweg en verantwoordelijk

serious ambtenaar logoDe zomerperiode is weer ten einde. Het dagelijkse leven neemt weer zijn gang. Ook op het gemeentehuis van Zoeterwoude is het de afgelopen tijd rustiger geweest, al heeft het werk niet stilgelegen.

Zo wordt er gewerkt aan de begroting 2015. De eerste conceptteksten, die betrekking hebben op mijn portefeuille heb ik inmiddels gezien. Ook is er gewerkt aan het collegeprogramma ‘Dichtbij en verantwoordelijk’, de vertaling van het coalitieakkoord met dezelfde titel. Binnenkort zal dit document onderwerp van bespreking zijn tijdens één van de vergadering van de gemeenteraad van Zoeterwoude.

Terwijl het collegeprogramma als titel ‘Dichtbij en verantwoordelijk’ heeft, geef ik deze blog ‘Verderweg en verantwoordelijk’ mee. Zo aan het einde van deze zomer, waar we op verschillende momenten hard met onze neus op verschillende tragische gebeurtenissen werden geduwd, ga ik in op ‘verderweg en verantwoordelijk’.

Onlangs werd ik gewezen op Serious Ambtenaar. 3FM Serious Request en het Glazen Huis, daar hebben we waarschijnlijk allemaal wel van gehoord. In samenwerking met het Rode Kruis wordt er jaarlijks aandacht gevraagd voor een goed doel. Dit jaar is het thema ‘Stop seksueel geweld in conflictgebieden’.

Vanuit Serious Ambtenaar zetten ambtenaren zich in om belangeloos geld in te zamelen voor Serious Request. Het is inmiddels de 4e keer dat Serious Ambtenaar wordt georganiseerd. Aan Serious Ambtenaar kun je als organisatie/opdrachtgever of als vrijwilliger meedoen. Opdrachtgevers formuleren een adviesopdracht en doneren daarvoor aan Serious Request. Deze opdracht wordt gedurende twee dagen door een team van professionals opgepakt. Zo wordt dus het goede doel gesteund en tegelijkertijd krijgt de opdrachtgever een creatief en professioneel antwoord op een vraagstuk. Netwerken, kennisdelen, het door ervaring leren en verbinden staan centraal. En daarmee komt het concept ook weer ten goede aan de dagelijkse werkzaamheden van de professional. De titel van het collegeprogramma en de naam van deze blog komen zo toch weer heel dicht bij elkaar.

In de editie van dit jaar worden ook wethouders opgeroepen om mee te doen.  Ook voor gemeenteraden is er de mogelijkheid om mee te doen. Meer informatie is er te vinden op de website www.seriousambtenaar.nl.

Ik doe mee. U/jij ook?

Drie maanden wethouder

zuidbuurtHet is alweer 3 maanden geleden dat ik benoemd ben tot wethouder in Zoeterwoude. De eerste 100 dagen zitten er op. Het is een cliché om te zeggen dat de tijd snel gaat, toch geldt dat ook nu weer.

Ook al had ik raadservaring als raadslid en fractievoorzitter van het CDA, en daarmee kennis van dossiers, als beginnend wethouder spring je op een rijdende trein. Hoog tijd om wat van mijn ervaringen in de deze eerste periode te delen.

Allereerst: Ik heb een portefeuille, waarvan ik op voorhand niet kon bedenken dat ik die zo leuk zou vinden. Ruimtelijke ordening, economische zaken, cultuur, recreatie en toerisme en Groene Hartbeleid. Een portefeuille, die opgebouwd is rond het zogeheten fysieke domein.

Ik schreef al, als beginnend wethouder spring je op een rijdende trein. Er zijn onderwerpen die continu aandacht vragen, en ontwikkelingen en beleidsvoorbereidingen staan niet stil als er ‘toevallig’ verkiezingen zijn. De afgelopen periode is veel tijd gaan zitten in kennismakingsgesprekken, zowel intern, als extern, met ondernemers, met burgers, met ontwikkelaars, met collega-bestuurders.

In mijn portefeuille vragen op dit moment een aantal onderwerpen relatief veel aandacht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkelingen rond het bestemmingsplan Meerburgerpolder en dan met name de supermarkten, die in het betreffende bestemmingsplan zijn opgenomen en de regionale woonagenda.
Gaandeweg heb ik een goed beeld gekregen van wat er speelt, welke ontwikkelingen er lopen en aankomen. Voor mezelf houd ik wekelijks bij wat me in die week is opgevallen, wat ik niet wil vergeten etc. En vandaaruit: waar ligt de komende periode mijn focus? Inhoudelijk ga ik daar een volgende keer op in.
Na het zomerreces ga ik regelmatig bloggen. Ik ga niet beloven dat wekelijks zal zijn, wel meer dan 1 keer per maand. En uiteraard zit u dan niet te wachten op alleen maar verhalen die mijn kant van het verhaal belichten. Wat wilt u graag lezen? Wat vind jij belangrijk om aandacht aan te schenken?
Een mooie zomer gewenst!

Waarom ben ik CDA-er?

Voor de site van CDA Zoeterwoude hebben een aantal Zoeterwoudse CDA-ers een bijdrage geschreven over de vraag: ‘Waarom ben ik CDA-er?’. Hieronder staat mijn bijdrage.

Waarom ben ik CDA-er?

Mijn antwoord op die vraag luidt, een beetje standaard misschien: vanwege de uitgangspunten van het CDA. Publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap. Zo’n algemeen antwoord vraagt om een toelichting. Dat zal ik doen, niet door rechtstreeks aan te geven wat mij in die uitgangspunten aanspreekt, maar via de drie letters, CDA.

De C wijst mij naar de inspiratiebron van het christendemocratisch gedachtegoed: de bijbel. Ik weet het, zowel in het verleden als nu nog steeds wordt er gediscussieerd over de C van het CDA. De C en de bijbel zijn er dan ook niet voor om daar rechtstreekse antwoorden op actuele vragen uit te halen. Wel als inspiratiebron, als bron voor de 4 uitgangspunten van het CDA ook. Tegelijkertijd vind ik het mooie van het het CDA geen exclusieve club van christenen is, maar een politieke partij die haar inspiratie ontleent aan christelijke waarden, waarbij rechten en vrijheden van alle burgers gelijkelijk gerespecteerd worden. Niet uitsluitend, maar insluitend. Samen verantwoordelijk voor een rechtvaardige en duurzame samenleving.

De D van democratie zegt iets over de wijze waarop vanuit het CDA naar de politiek gekeken wordt. Voor een christendemocraat begint politiek met de erkenning van initiatieven uit de samenleving. Zoeterwoude wordt niet bedacht in de raadszaal van het gemeentehuis. Niet de politiek, niet de overheid maakt Zoeterwoude. Samen maken wij Zoeterwoude: gezinnen, verenigingen, buurten, kerken, bedrijven. Tegelijkertijd is de (gemeentelijke) overheid nodig om samenleven mogelijk te maken voor iedereen, om zaken die het algemeen belang aangaan te regelen. Maar soms ook om grenzen te stellen.

Het appel doet een beroep op mij om verantwoordelijkheid te nemen, om de schouders te zetten onder een leefbare omgeving, me in te zetten voor de kwaliteit van leven.

Het CDA werkt, al is het soms met vallen en opstaan, vanuit de waarden die voor mij essentieel zijn. Het bijzondere van de vier uitgangspunten vind ik dat ze een evenwichtig geheel vormen, dat ze elkaar in evenwicht houden. Zo gaat gespreide verantwoordelijkheid (door Jacobine Geel c.s. hertaald in: Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief) samen op met publieke gerechtigheid (in de woorden van Jacobine Geel: pal staan voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de menselijke waardigheid).

Daarom ben ik CDA-er.

Lang niet altijd komen deze uitgangspunten in Zoeterwoude expliciet voor het voetlicht. Zeker in een gemeenschap als Zoeterwoude, waar waarden als gemeenschapszin, er zijn voor elkaar, open staan voor elkaar, ruim aanwezig zijn, is dat ook niet nodig. Soms lenen onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan er zich ook gewoon niet voor. Maar af en toe bewust stilstaan bij wat je drijft, wat van waarde is voor je, dat draagt wel bij aan het waarderen van dat wat er is. En tegelijkertijd helpt het om de richting te bepalen voor de toekomst.

Daarom ben ik CDA-er. Daarom ben ik CDA-er in Zoeterwoude.