5 september 2018: CDA BSV Leeskring met Wilco Boom en Pieter Gerrit Kroeger

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 leed de PvdA een historische nederlaag van 29 zetels. Wat is de oorzaak van dit verlies? Hierover ging Wilco Boom in gesprek met 20 PvdA-ers. Zij gaven hun visie op vragen als: Heeft de PvdA zich ‘kapot geregeerd’ met de VVD? Is men het contact met de gewone kiezer kwijt geraakt? Of is die nederlaag het gevolg van een sluipend proces dat zich reeds lang geleden heeft ingezet? Wilco Boom schreef hierover het boek ‘De neergang van de PvdA. Prominente sociaal-democraten over de crisis de weg omhoog.’

Ook het CDA als middenpartij kent deze vragen. Zowel van recenter datum als langer geleden. Pieter Gerrit Kroeger is schrijver van onder andere ‘De rogge staat er dun bij: macht en verval van het CDA, 1974 – 1988’.

De CDA Bestuurdersvereniging afd. Zuid-Holland en de CDA Scholingscommissie Zuid-Holland organiseren vier keer per jaar een leeskring. De volgende staat gepland op woensdag 5 september 2018. Tijdens deze bijeenkomst zullen Wilco Boom en Pieter Gerrit Kroeger in gesprek met elkaar en met de deelnemers.

Tijdens de leeskring Wat kunnen we leren van de overeenkomsten en verschillen? En wat zegt dat over de weg omhoog, voor zowel PvdA als CDA?

Praktische informatie en aanmelden

Datum: Woensdag 5 september 2018
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: Koffiekamer, Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1 in Den Haag
Aanmelden: Bij Arie Slob via mrarieslob@hetnet.nl

Leeskring 21-02-2018: “Bezielde beschaving” met Dave Ensberg-Kleijkers

‘Een toekomst die in het teken staat van wij, niet van ik. Van bezielde verbinding, niet van koude polarisatie’. In zijn schrijversdebuut ‘Bezielde beschaving’ deelt Dave Ensberg-Kleijkers zijn levensverhaal met de wereld. Ensberg schrijft dat het ‘onze heilige opdracht is als mensheid om te zorgen voor een bezielde inclusieve samenleving.’ Een mooie opdracht om tijdens een leeskring over door te praten.

Koning Willem-Alexander riep in zijn kersttoespraak op om “op zoek te gaan naar een groter wij”.  Over de inhoud van Bezielde beschaving merkte een recensent op dat de ‘oplettende lezer al snel door krijgt dat het een traditioneel christendemocratisch verhaal betreft’.

Op woensdag 21 februari 2018 vindt de volgende CDA BSV Leeskring plaats. Tijdens deze avond gaan we met aan de hand van Bezielde beschaving met elkaar in gesprek. Naast zijn persoonlijke levensverhaal gaat Ensberg in op thema’s als samen werken en samen politiek bedrijven in een bezielde beschaving.

Tijdens de leeskring zal vooral de vraag centraal staan hoe we de boodschap van de dialoog over bezielde beschaving, als politicus en bestuurder kunnen omzetten in concrete actie. Dave zal tijdens de avond als referent aanwezig zijn.

Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV Afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie.

Dave Ensberg-Kleijkers is werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs. Daarnaast is hij op diverse fronten maatschappelijk en bestuurlijk actief.

Meer informatie over “Bezielde beschaving” vindt u hier.

Leeskring in het kort:

Wat: Bezielde Beschaving met Dave Ensber-Kleijkers
Wanneer: woensdag 21 februari 2018
Waar: Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag
Hoe laat: 19.30 uur – 21.30 uur
Aanmelden: Stuur s.v.p. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

De volgende leeskring is op maandag 11 juni. Dan bespreken we het recent verschenen winternummer van CDV, ‘Begrensde vaderlandsliefde’.

Leeskring op 11 september over “Niet de kiezer is gek” met Tom van der Meer

“Wie niet beter weet zou denken dat Nederland te kampen heeft met een diepgaande democratische crisis”.  Zo begint Tom van der Meer zijn publicatie “Niet de kiezer is gek”. Nepparlement, partijkartel, de boze witte man, de kloof tussen burger en elite. Termen, die we met de regelmaat van de klok tegen komen in de media”. Echter: “Het probleem ligt niet bij de kiezer maar bij de politici”, aldus Tom van der Meer.

Tijdens de leeskring van maandag 11 september 2017 staat de “Niet de kiezer is gek” centraal. Tom van der Meer houdt in dit boek een pleidooi voor een herwaardering van de kiezer. Hij houdt de gevestigde politieke partijen, dus ook het CDA, een duidelijke spiegel voor. “Niet de kiezer is gek” is wel omschreven als een onmisbare en nuchtere aanvulling in het debat over onze democratie, “ en werpt een belangrijke steen in de poel van de verandering”. Tom van der Meer gaat met ons in gesprek tijdens deze avond.

Prof. dr. Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van der Meer doet onder andere onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag en het Nederlandse partijstelsel. Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie.

Deze leeskring is onderdeel van een bredere bezinning rond de toekomst van politieke partijen. Op vrijdag 29 september organiseert de CDA BSV afdeling Zuid-Holland een conferentie rond het thema “Het CDA van de toekomst: hoe kan het CDA zich ontwikkelen tot moderne volksbeweging?”

Ook Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA,  heeft dit jaar twee themanummers gepubliceerd, over “De toekomst van politieke partijen” en “Het CDA als christendemocratische beweging:  tussen staat en straat”.

In het kort:

Wat:                Leeskring “Niet de kiezer is gek”, met Tom van der Meer

Wanneer:        Maandag 11 september 2017

Waar:              Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag

Hoe laat:         19.30 uur – 21.30 uur

Aanmelden:    Stuur s.v.p. uiterlijk 6 september a.s. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

 

“Hoop als politieke deugd” – CDA BSV Leeskring op 21 juni 2017

“Er is op internationaal-politiek, economisch en religieus-cultureel vlak dringend behoefte aaneen agenda die perspectief biedt. Om de bevolking daarin mee te nemen is een elite nodig die tot de verbeelding spreekt, van mensen die de potentie hebben dragers van hoop –Hoffnungsträger – te worden.” Dit stelt Ab Klink als één van de auteurs in het CDV-nummer over ‘Hoop als politieke deugd’.

Het winternummer 2016 van Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, staat in het teken van hoop als politieke deugd. De samenleving is in de greep van toenemend maatschappelijk onbehagen. Het gevoel is breed aanwezig dat het economisch, sociaal en cultureel bergafwaarts gaat. De hoofdvraag van deze CDV-bundel is waar te midden van de huidige cultuur van angst, onzekerheid en onbehagen een boodschap van hoop kan worden gevonden en ontwikkeld. Hoe kan een politiek van hoop worden vorm gegeven, juist nu de ‘hoop op beter’ in onze cultuur lijkt te zijn verdampt.

Op woensdag 21 juni 2017 vindt de volgende Leeskring plaats. Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV Afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie. Tijdens deze avond staat het winternummer van Christen Democratische Verkenningen centraal. Jan Prij, mede-redacteur van dit nummer (en tevens redacteur van CDV), is referent tijdens de avond.

Meer informatie over “Hoop als politieke deugd” vindt u hier. Alle leden van de CDA Bestuurdersvereniging hebben het betreffende nummer van CDV ontvangen.

In het kort:

  • Wanneer: woensdag 21 juni 2017
  • Waar: Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag
  • Hoe laat: 19.30 uur – 21.30 uur
  • Aanmelden: Stuur s.v.p. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

Om alvast te noteren: de volgende Leeskring is op maandag 11 september 2017. Tijdens die avond wordt “De kiezer is niet gek” besproken. De auteur van dit boek, Tom van der Meer (hoogleraar Politicologie UvA), zal als referent aanwezig zijn.

Leeskring over de toekomst van sociale zekerheid op maandag 20-03-2017

 

Een substantiële belastingverlaging op laagbetaalde arbeid en een toerustingsagenda voor de beroepsbevolking. Dit zijn twee voorstellen die staan in ‘Kiemen van een rechtvaardiger samenleving. De noodzaak van nieuwe vanzelfsprekendheden op het terrein van werk en inkomen’, een rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Deze studie (uit 2016) naar de toekomst van de sociale zekerheid staat centraal tijdens de leeskring van maandag 20 maart 2017.

Diverse ontwikkelingen, zoals robotisering en automatisering, geringe arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving en vragen over toenemende flexibilisering waren aanleiding voor deze studie. Vanuit christendemocratisch oogpunt zijn deze ontwikkelingen onderzocht, en zijn enkele fundamentele hervormingsvoorstellen gedaan.

Auteur van het rapport, Paul Schenderling: “Het is noodzakelijk om het stelsel van arbeids- en inkomensondersteuning te hervormen, enerzijds omdat het huidige stelsel niet meer rechtvaardig genoeg is, met name voor mensen die buiten het systeem vallen, anderzijds omdat het huidige stelsel op termijn niet houdbaar is. We kiezen voor hervormingen om het goede te kunnen behouden en tegelijkertijd nieuwe vormen van ondersteuning te bieden voor mensen die deze ondersteuning op dit moment onvoldoende krijgen.”. Schenderling zal tijdens de leeskring referent zijn.

Het rapport is digitaal hier te vinden. Bij het WI kunt u, indien gewenst, een papieren exemplaar van het rapport bestellen.

In het kort:

Wanneer:      Maandag 20 maart 2017

Waar:             Provinciehuis Zuid-Holland

Hoe laat:        19.30 uur – 21.30 uur

Aanmelden:  Stuur s.v.p. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

De leeskring wordt georganiseerd door CDA BSV Afdeling Zuid-Holland, samen met de Scholingscommisie CDA Zuid-Holland. In 2017 worden nog 3 leeskringen georganiseerd, en wel op woensdag 21 juni 2017, maandag 11 september 2017 en woensdag 22 november 2017.

CDA Zuid-Holland Leeskring: Samen lezen, begrijpen en toepassen