Regionale Energie Strategie: Het eerlijke verhaal!?

Regionale Energie Strategie: Het eerlijke verhaal!?

Energietransitie, windturbines, participatie, weerstand, Regionale Energie Strategie (afgekort: RES). Allemaal onderwerpen die de laatste tijd regelmatig in het nieuws zijn. Over het hoe en waarom van de RES gaat deze blog.

In de RES worden de doelstellingen uit het Klimaatakkoord vertaald naar 30 regio’s. Elke gemeente dient deze RES 1.0 vast te stellen. Op 1 juli dienen alle regio’s hun strategie op te leveren. Deze RES is op dit moment nog een redelijk abstract verhaal. In de komende tijd zal vertaling naar van het regionale verhaal naar de gemeente plaats vinden. Een uitdagende klus: niet elke inwoner zit immers te wachten op een windturbine in zijn of haar achtertuin. Hoe pak je je rol als volksvertegenwoordiger? Hoe zit het met het democratisch gehalte? En waar zitten de tekortkomingen in de huidige opzet?

Podcast

Samen met Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid voor het CDA, verzorgde ik een podcast over de Regionale Energiestrategie. In die podcast komen bovengenoemde vragen aan de orde. De presentatie van deze podcast is in handen van Barend Tensen, fractievoorzitter CDA Katwijk. Luister de podcast hier terug.

In het laatste nummer van Bestuursforum, het blad van de CDA Bestuurdersvereniging, is geheel gewijd aan het thema Regionale Energiestrategie. Eén van de artikelen in dat nummer is een samenvatting van de podcast. Het artikel heeft de treffende kop: Het eerlijke verhaal. Dat artikel gaat over nut, noodzaak en tekortkomingen van de Regionale Energiestrategie.

Verandering

De RES heeft alles te maken met transitie, met verandering. Van fossiele naar duurzame energievoorziening. Alles met het oog op het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen. Over de afspraken hoe dat te bereiken gaat het al eerder genoemde Klimaatakkoord. Naast het maken van afspraken hoe broeikasgassen te verminderen is een verandering in gedrag minstens zo belangrijk. Door bijvoorbeeld energie te besparen kunnen ook al stappen worden gezet. Immers: wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te verduurzamen.

Waar we het de komende tijd goed met elkaar goed over moeten hebben is de invloed van de energietransitie op de ruimte. Wat betekent dat voor ons landschap? Hoe zorgen we dat groen en natuur houden in ons dichtbevolkte land? En hoe combineren we de transitie goed met alle andere ruimteclaims, als woningbouw, mobiliteit etc.? Kortom: genoeg onderwerpen om de komende tijd over door te praten.

Reacties zijn uiteraard nu al welkom!

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.