Groene Cirkel Bijenlandschap, Zoeterwoude

Grote Polder Zoeterwoude: voorbeeld voor andere bedrijventerreinen

Bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude is een voorbeeld van een groen, duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein. Met het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein heeft het terrein een