Aan de slag voor sterke winkelgebieden

Het is alweer even geleden dat de Retailvisie Leidse Regio 2025 is vastgesteld. Dat is één van de projecten van Economie071. In Economie071 werken gemeenten, ondernemers en onderwijs uit de Leidse regio samen. Doel van de samenwerking is het versterken van de economische structuur van de regio.  De retailvisie schetst een beeld van sterke winkelgebieden in de Leidse regio. Het opstellen en het hebben van een visie is één, het realiseren van gestelde doelen is een tweede. Daarom is, aansluitend op de visie, gewerkt aan plannen van aanpak hoe zover te komen.

Sterke winkelgebieden

In 2017 heeft het Expertteam Winkelgebieden samen met de winkelgebieden en (vastgoed-)eigenaren gewerkt aan het opstellen van uitvoeringsplannen.  Dat proces heeft geleid tot een aantal algemene regiobrede acties. Daarnaast is per winkelgebied een actieplan opgesteld. Het is dus geen nieuw beleid, maar een uitvoeringsdocument. De stuurgroep heeft een en ander eind vorig jaar vastgesteld. Het hoofdrapport vindt u hier. Ook de plannen van aanpak per winkelgebied zijn digitaal beschikbaar.

Hoe verder – regio?

Hiermee hebben we het startpunt voor fase 2, de verdere uitvoering. De ondernemers hebben de handschoen opgepakt en hebben in dit deel van de uitvoering de trekkersrol. De ondernemers zijn verenigd in de Koepel Leidse Regio en de Katwijkse Ondernemersvereniging. De komende maanden brengen zij de precieze behoefte aan regionale coördinatie en ondersteuning in kaart. Zij kijken daarbij ook naar hoe dit te financieren. Het is daarmee een natuurlijk vervolg op de actieplannen. Al met al ligt er nu een mooi resultaat. De uitdaging zit in het blijvend regionaal afstemmen.

Hoe verder – Zoeterwoude?

Ook voor Zoeterwoude zijn actieplannen gemaakt. Dat geldt zowel voor de Dorpskern als voor de Rijneke Boulevard. Op dit moment heeft de gemeente aan het Expertteam Winkelgebieden opdracht gegeven om voor de Dorpskern aan de slag te gaan. Er worden op dit moment individuele gesprekken gevoerd met betrokken winkeliers en vastgoedeigenaren. In het actieplan voor de Dorpskern staan twee belangrijke punten: samenwerking en visie op het centrum. Uiteraard vormen die elementen een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Kortom, het doel van de gesprekken is om inzicht te krijgen in de individuele én gezamenlijke kansen, knelpunten en mogelijkheden. Een sterk winkelcentrum in een leefbaar en vitaal Zoeterwoude-Dorp. Daar gaat het om!

Uiteraard wordt in dit proces ook aan het Plan van Aanpak Rijneke Boulevard aandacht besteed. Daarnaast ligt er voor Zoeterwoude-Rijndijk de gebiedsvisie. Daarover neemt de gemeenteraad volgens planning in februari 2018 een besluit.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.