Wonen, Zoeterwoude

Wonen in Zoeterwoude

Wonen in Zoeterwoude. De komende jaren wordt er fors gebouwd in Zoeterwoude. Tot en met 2019 worden er 785 woningen gebouwd, het merendeel aan de Rijndijk.

In de jaren 2010 tot en met 2016 zijn er 261 woningen gebouwd, waarvan 104 sociaal. Met een percentage van ruim 38% zit Zoeterwoude daarmee boven de norm van 35% sociale woningbouw, die voor Zoeterwoude geldt. In andere omliggende gemeenten ligt de norm voor sociale woningbouw op 20 tot 30%. Voor de periode 2010 – 2019 is het percentage sociale woningbouw 36,5%. De verschillende bouwplannen voor de toekomst bevinden zich in verschillende stadia. In de onlangs gepresenteerde folder Wonen in Zoeterwoude staat per project aangegeven in welke fase het project zich bevindt, de locatie en de contactgegevens van de ontwikkelaars. Op de website van de gemeente is deze informatie trouwens ook terug te vinden. Tevens zijn alle nieuwbouwprojecten terug te vinden op een interactieve digitale kaart.

Toekomstbestendigheid

Uit onderzoek blijkt dat Zoeterwoude de komende jaren te maken krijgt met vergrijzing. Dat heeft consequenties voor onze bouwplannen. Daarnaast blijft ook de behoefte aan starterswoningen. In woningbouwplannen blijven we daarom aandacht houden voor zowel senioren als starterswoningen.

Het is van groot belang dat het voorzieningenniveau van Zoeterwoude op peil blijft. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld winkels, sportaccommodaties en sociale en culturele activiteiten. Om die voorzieningen te kunnen behouden is het van belang dat een evenwichtige bevolkingsopbouw wordt gestimuleerd. Dat betekent seniorenwoningen, starterswoningen, maar ook (jonge) gezinswoningen. Door voor die verschillende doelgroepen woningen te realiseren, leveren we een bijdrage aan de levensvatbaarheid van Zoeterwoude, de aanwezige voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van onze gemeente.

Wonen in Zoeterwoude is een thema dat blijvend aandacht vraagt.

Ook uit het woonwensenonderzoek dat de werkgroep Wonen van Zoeterwoude voor Elkaar heeft verricht, komen opnieuw de woonwensen onder jongeren naar voren. Het onderzoek geeft een inkleuring van de lijnen uit de Woonvisie Zoeterwoude 2025.

 

Eerder in mei kreeg ik de resultaten van dat onderzoek overhandigd tijdens een bijeenkomst, waar een goede discussie plaatsvond. De werkgroep Wonen zal deze avond eerst evalueren; daarna zullen we contact hebben over hoe het vervolg vorm te geven.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *