Bijen en biodiversiteit (1) – Groene Cirkel Bijenlandschap

Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. In grote delen van de wereld zijn zij de belangrijkste bestuivers van wilde planten en een groot aantal land- en tuinbouwgewassen. De laatste tijd boer(d)en de bijen achteruit. Verschillende oorzaken zijn aan te wijzen, zoals het gebruik van pesticiden.

Maar ook het feit dat weilanden en akkers weinig tot geen bloemen meer bevatten is daar debet aan. En om niet meer oorzaken te noemen: ook onze tuinen zijn niet altijd bijvriendelijk te noemen. Dat kan door een groot versteend oppervlakte, of een mooi gemaaid gazon, waar voor een bij geen stuifmeel te halen valt.

Groene Cirkel Bijenlandschap

Daarom is in 2015 de Groene Cirkel Bijenlandschap opgericht. Doel is wintersterfte en achteruitgang van de bij terug te dringen. Deze Groene Cirkel maakt onderdeel uit van het programma Groene Cirkels, een initiatief van de Provincie Zuid-Holland, Heineken en Alterra Wageningen op het gebied van duurzaamheid.

In de afgelopen 2 jaar heeft Groene Cirkel Bijenlandschap als pilot een goede start gemaakt. Groene Cirkel Bijenlandschap heeft in de afgelopen periode gewerkt aan:

  • het opzetten van een sociaal netwerk;
  • het gezamenlijk formuleren van een richtinggevende visie;
  • het starten van een aantal projecten op basis van deze visie.

Bij het netwerk zijn op dit moment ruim 2000 personen betrokken, er is een visie ondertekend, en er is een groot aantal projecten in gang gezet. In Zoeterwoude is er afgelopen jaar langs het Molenpad een bijen- en vlinderidylle gerealiseerd. Op dit moment wordt op Bedrijventerrein Grote Polder het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein gerealiseerd. Agrariërs doen mee met het project Groene Linten.

Zoeterwoude heeft ook een heuse adoptiebij, de gewone sachembij. Alle gemeenten, die in maart vorig jaar de visie hebben ondertekend, hebben een eigen adoptiebij gekregen.

Nieuwe fase

Zoals ik al schreef: er volgt nu een nieuwe fase. Nog steeds zullen nieuwe projecten worden gestart. De komende periode concentreert Groene Cirkel Bijenlandschap zich verder op het mobiliseren van de verschillende doelgroepen: burgers, agrariërs, gemeenten en bedrijven. Daarnaast wordt ingezet op kennisontwikkeling en monitoring. In 2015 is een nulmeting georganiseerd. Die monitoring zal in 2018 worden herhaald. Doel van die monitoring is om te achterhalen of bijen daadwerkelijk profiteren van de inspanningen die Groene Cirkel Bijenlandschap pleegt.

Groene Cirkel Bijenlandschap heeft een eigen website: www.bijenlandschap.nl. Op deze website staat een schat aan informatie. Over lopende projecten. Tips hoe jezelf ‘bee friendly’ kunt zijn. En nog veel meer.

Deze blog is de eerste in een serie die de komende tijd onder de titel ‘Bijen en biodiversiteit’ zal worden geplaatst.

Delen:

One Reply to “Bijen en biodiversiteit (1) – Groene Cirkel Bijenlandschap”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.