Bijen en biodiversiteit (1) – Groene Cirkel Bijenlandschap

Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. In grote delen van de wereld zijn zij de belangrijkste bestuivers van wilde…