Kansen door klimaatverandering – Groene Cirkels Water

Kansen door klimaatverandering, was het thema van de bijeenkomst van Groene Cirkels Water op 24 januari jongstleden in De Hooiberg van Heineken.

Het doel van Groene Cirkels is het bijdragen aan een gezamenlijke, regionale aanpak voor het omgaan met klimaatverandering. Eerder schreef ik al een blog over de Klimaatatlas Grote Polder. Tijdens deze avond werd daarop voortgeborduurd. Ongeveer 30 personen (inwoners en mensen van onder meer het bedrijventerrein, gemeente, Hoogheemraadschap en Heineken) bogen zich over de gevolgen van klimaatverandering.

Hasse Goossen, werkzaam bij CAS, zorgde voor een inspirerende en vooral overtuigende aftrap. Hij gebruikte daarbij onder andere dit filmpje, dat duidelijk de temperatuurstijging door de loop der decennia zichtbaar maakt. Binnenkort gaat de Klimaateffectatlas Zuid-Holland online, waar veel informatie te vinden zal zijn over allerlei klimaatscenario’s. Zoeterwoude krijgt op deze website een eigen tabblad. Daarop zal al het materiaal van de sessies, die Groene Cirkels Water over Grote Polder heeft georganiseerd, worden gepubliceerd.

De aanwezigen gingen vervolgens in groepen aan de slag rond de thema’s prettig ondernemen, prettig wonen en prettig recreëren. Daarin stonden de kansen centraal die de klimaatverandering biedt. Klimaatverandering kan als probleem worden opgepakt. We kunnen het ook benaderen vanuit het perspectief van kansen. Bij de benadering als probleem proberen we schade te voorkomen. Bij de benadering als kans kijken we naar de kwaliteit van de leefomgeving. Door het aanpassen aan de veranderende omstandigheden ontstaan er (economische) kansen. kans

De klimaatverandering is een opgave. Voor ons allemaal. De vraag is vervolgens: hoe gaan we ermee om? Pakken we het op als (economische) kans? De vraag hoe we hiermee vanuit gemeentelijk perspectief aan de slag kunnen, staat binnenkort op de agenda.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *