25 september 2020
CDA

Leeskring over de toekomst van sociale zekerheid op maandag 20-03-2017

 

Een substantiële belastingverlaging op laagbetaalde arbeid en een toerustingsagenda voor de beroepsbevolking. Dit zijn twee voorstellen die staan in ‘Kiemen van een rechtvaardiger samenleving. De noodzaak van nieuwe vanzelfsprekendheden op het terrein van werk en inkomen’, een rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Deze studie (uit 2016) naar de toekomst van de sociale zekerheid staat centraal tijdens de leeskring van maandag 20 maart 2017.

Diverse ontwikkelingen, zoals robotisering en automatisering, geringe arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving en vragen over toenemende flexibilisering waren aanleiding voor deze studie. Vanuit christendemocratisch oogpunt zijn deze ontwikkelingen onderzocht, en zijn enkele fundamentele hervormingsvoorstellen gedaan.

Auteur van het rapport, Paul Schenderling: “Het is noodzakelijk om het stelsel van arbeids- en inkomensondersteuning te hervormen, enerzijds omdat het huidige stelsel niet meer rechtvaardig genoeg is, met name voor mensen die buiten het systeem vallen, anderzijds omdat het huidige stelsel op termijn niet houdbaar is. We kiezen voor hervormingen om het goede te kunnen behouden en tegelijkertijd nieuwe vormen van ondersteuning te bieden voor mensen die deze ondersteuning op dit moment onvoldoende krijgen.”. Schenderling zal tijdens de leeskring referent zijn.

Het rapport is digitaal hier te vinden. Bij het WI kunt u, indien gewenst, een papieren exemplaar van het rapport bestellen.

In het kort:

Wanneer:      Maandag 20 maart 2017

Waar:             Provinciehuis Zuid-Holland

Hoe laat:        19.30 uur – 21.30 uur

Aanmelden:  Stuur s.v.p. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

De leeskring wordt georganiseerd door CDA BSV Afdeling Zuid-Holland, samen met de Scholingscommisie CDA Zuid-Holland. In 2017 worden nog 3 leeskringen georganiseerd, en wel op woensdag 21 juni 2017, maandag 11 september 2017 en woensdag 22 november 2017.

CDA Zuid-Holland Leeskring: Samen lezen, begrijpen en toepassen

Delen:

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *