Ruimtelijke Ontwikkeling

Het Hart van Holland – Agenda voor een Omgevingsvisie

De omgeving waarin wij leven, wonen, werken. Daarover gaat in “Het Hart van Holland”, de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040.  Hoe kunnen we die het beste ontwikkelen? Hoe gaan we om met klimaatverandering en bereikbaarheid? Hoe zorgen we dat er ook in de toekomst voldoende woningen zijn? En hoe beschermen we onze waardevolle landschappen?

Onze leefomgeving houdt niet op bij de grenzen van Zoeterwoude. Die leefomgeving is groter. We wonen in verschillende gemeenten, we delen dezelfde omgeving. In ‘Het Hart van Holland’ hebben 10 gemeenten samen 1 visie op onze leefomgeving ontwikkeld.  Die 10 gemeenten zijn: Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude.

Hoofdlijn

Het concept bevat 78 pagina’s. Met deze korte samenvatting geef ik dan ook niet meer dan een eerste indruk van “Het Hart van Holland”. Op YouTube staat ook een informatief filmpje.

In “Het Hart van Holland” wordt voortgebouwd op bestaande ruimtelijke structuren, zoals de Oude Rijn, de verschillende landschappen in de regio, de infrastructuur met de snelwegen A4 en A44. Compleet, mooi, sterk, open. Dat zijn de vier waarden, die het Hart van Holland kenmerken en dus ook dienen als leidraad voor de de verdere ontwikkeling van de omgeving.

Naast de bestaande kwaliteiten, die we willen versterken, zijn er diverse nationale en internationale trends. Vergrijzing, klimaatverandering, technologische ontwikkeling, om er maar een paar te noemen. Daarnaast gelden er nog specifieke opgaven voor onze regio. Van belang zijn ook een sterke economische positie in de Randstad, een duurzame en robuuste omgeving en een gezonde en veilige omgeving.

Om dit alles te kunnen realiseren hebben de 10 gemeenten een ruimtelijk kader opgesteld. Dat kader is uit 5 elementen opgebouwd:

  • gezonde lucht
  • verstedelijking rondom de Oude Rijn
  • behoud en versterking van open en robuuste en onderling verbonden landschappen
  • voortreffelijke bereikbaarheid
  • draagkrachtige bodem

De 10 gemeenten gaan samen aan de slag met de ambities en opgaven die in deze agenda voor de omgevingsvisie worden genoemd. Ook is deze agenda leidraad voor de omgevingsvisie, die elke gemeente wettelijk verplicht is om op te stellen.

De komende maanden vindt in de tien gemeenten besluitvorming plaats.

Geïnteresseerd in de volledige tekst? Die is te vinden via deze link.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *