Klimaatatlas Grote Polder

Wat betekent de klimaatverandering voor Grote Polder in Zoeterwoude? Het gaat daarbij om de gevolgen van wateroverlast. Als er steeds meer stevige en intense regenbuien komen, wat doet met de bodem? Stevige regenbuien hebben ook consequenties voor de waterafvoer. En als we dan ook nog eens relatief lange periodes van droogte krijgen: wat betekent dat voor de bodem en de huidige flora en fauna? De klimaatatlas Grote Polder brengt dat in beeld.

Groene Cirkels heeft daarvoor het initiatief genomen. Groene Cirkels, een initiatief van Heineken, provincie Zuid-Holland en kennispartner Wageningen Environmental Research (Alterra) heeft als ambitie: een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Bij deze samenwerking kunnen andere bedrijven en organisaties aanhaken. Zo kunnen eigen en gezamenlijke duurzaamheidsambities worden waar gemaakt.

Groene Cirkels heeft verschillende thema’s. bijvoorbeeld Groene Cirkel Bijenlandschap. De klimaatatlas Grote Polder is opgepakt binnen het thema Water. Deze Groene Cirkel zet in op een duurzame schone watervoorziening in 2030 in de regio.

Samen met Heineken en het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan we daar in het eerste kwartaal van 2017 een bijeenkomst over organiseren. Meer achtergrondinformatie over het fenomeen klimaatatlas staat op deze website.

Delen:

One Reply to “Klimaatatlas Grote Polder”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.