25 september 2020
Ruimtelijke Ontwikkeling Zoeterwoude

Omgevingswet en gemeenteraad

werkgroep-roMet de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting medio 2019, verandert er nogal wat, ook als we het hebben over de rol van de gemeenteraad. Daarover was in de maand oktober voor de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling een avond georganiseerd. Tijdens die avond werd de werkgroep, aangevuld met een aantal geïnteresseerde raads- en commissieleden, door de projectleider Implementatie Omgevingswet bijgepraat. Een boeiend gesprek over dilemma’s, consequenties en hoe een vervolg hier aan te geven, volgde.

Een recent onderzoek van Raadslid.nu, in samenwerking met de VNG, geeft aan dat raadsleden twijfelen over de noodzaak van de Omgevingswet. Ook vragen raadsleden zich af of de invoering van de Omgevingswet een grotere impact heeft dan de grote decentralisaties in het sociale domein. Een uitgebreider verslag en de volledige resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.

De discussie welke wetswijziging een grotere impact heeft, vind ik niet relevant. Dat er impact is, dat staat als de welbekende paal boven water. Dan gaat het over de mogelijkheden van bestuurlijke afwegingsruimte (hoe benutten we de mogelijkheid om op onderdelen afhankelijk van de situatie beleid te voeren?), over samenwerking en vooral een andere manier van samenwerking (integraal) en participatie.

Op die maandagavond in oktober werd er in Zoeterwoude een mooie discussie gevoerd over onder andere deze vragen. Een mooie start, die een vervolg krijgt. Wie trouwens meer wil weten over de Omgevingswet: hier is meer informatie en achtergrond te vinden.

Delen:

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *