Samen aan de slag met de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat in 2018 in; we zijn er in Zoeterwoude nu al mee aan de slag.

Het doel van die Omgevingswet (die bestaande regelgeving vervangt en integreert) is zorgen voor een mooiere, schonere en veilige leefomgeving. Wij zijn er nu al mee aan de slag. In het gemeentehuis is er een projectteam mee aan de slag. De inloopmomenten van december vorig jaar waren de eerste activiteiten om het gesprek met u aan te gaan.

Op dit moment wordt de input uit die inloopmomenten verwerkt en op een rijtje gezet. Afhankelijk van de uitkomsten van die inventarisatie worden de vervolgstappen in het proces bepaald. Misschien geven de resultaten van die inloopmomenten aanleiding om over bepaalde onderwerpen de diepte in te gaan. Of blijkt er dat er over onderwerpen diverse uitgesproken en tegengestelde meningen bestaan. Sowieso worden de komende periode gesprekken gevoerd met organisaties als de LTO, natuurverenigingen, het Hoogheemraadschap etc.

Na elke stap wordt er bepaald hoe verder te gaan met de pilot omgevingsplan.Juist doordat de wet nu nog niet in werking getreden is en het een pilot betreft kan er tussentijds bepaald worden hoe nu verder. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de wettelijke kaders en eisen.En uiteraard spelen daarbij de achtergronden van de Omgevingswet een rol. Brede participatie speelt daarbij een cruciale rol.

Uw input voor de pilot Omgevingsplan Landelijk Gebied kunt u in ieder geval nog steeds kwijt op www.watgaatergebeureninzoeterwoude.nl

Meer informatie over de Omgevingswet en de achtergronden is te vinden op deze websites, Aan de slag met de Omgevingswet en Omgevingsportaal.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.