Woonvisie Zoeterwoude 2025 vastgesteld

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad de ‘Woonvisie Zoeterwoude 2025’ vastgesteld.

Wonen raakt iedereen. Op de woningmarkt hebben veel veranderingen plaatsgevonden. Wet- en regelgeving is gewijzigd en ook de economische crisis heeft zijn sporen nagelaten.  In de visie wordt dan ook allereerst ingegaan op een aantal trends en ontwikkelingen. Welke veranderingen op de woningmarkt vinden er plaats? Welke rol speelt vergrijzing? Wat betekent de nieuwe woningwet voor de woningcorporatie, Rijnhart Wonen? De focus verschuift van kwantiteit naar kwaliteit. Van aantallen naar inspelen op vragen vanuit de samenleving.

Op basis van deze ontwikkelingen en het eerder uitgevoerde woningmarktonderzoek is vervolgens de woonvisie Zoeterwoude 2025 geformuleerd. Die luidt: “Zoeterwoude biedt een aantrekkelijk woonmilieu voor bewoners van alle leeftijden. In Zoeterwoude-Dorp is het landelijk wonen in een dorp met voldoende voorzieningen en een levendig centrum. In Zoeterwoude-Rijndijk kunnen bewoners dorps wonen met voldoende voorzieningen en het gemak van de stad dichtbij.” 

In samenspraak met alle partijen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de woonvisie zijn vervolgens 4 pijlers voor het woonbeleid geformuleerd: leefbaarheid in de kernen, betaalbaarheid, kansen voor nieuwe woonvormen en wonen met zorg. Deze pijlers worden vervolgens uitgewerkt volgens dezelfde opbouw: Wat speelt er? Waar zetten we op in? Welke stappen zetten we? Bij alle pijlers zijn speerpunten benoemd.  Zo is bij de pijler leefbaarheid als speerpunt genoemd een ‘gevarieerde bevolkingsopbouw’ en bij betaalbaarheid ‘duurzaam betaalbare woonlasten’.  De woonvisie eindigt met een hoofdstuk over de uitvoering. Voor alle pijlers zijn activiteiten en doelen geformuleerd, evenals betrokken partijen. De kern van dat laatste hoofdstuk is ‘Van visie naar actie’.

De woonvisie is samengevat in een visualisatie. In één oogopslag worden visie, pijlers, speerpunten en ontwikkelrichtingen weergegeven. Daarnaast wordt in de visualisatie zichtbaar wat de ontwikkeling in de woningvoorraad en hoe de samenstelling van de woningvoorraad zal zijn. Uiteraard is ook de volledige tekst van de woonvisie beschikbaar; deze vindt u hier.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *