Keek op de week…

In de week van 20 september stond er weer een divers scala aan onderwerpen op de agenda. In mijn vorige blog schreef ik al over de woonvisie. Het concept van deze woonvisie is in de afgelopen week op diverse momenten langs geweest en besproken.

In de collegevergadering hebben we de begroting voor 2016 in eerste lezing vastgesteld en ook aandacht besteed aan wat wij in Zoeterwoude kunnen doen m.b.t. het vluchtelingenvraagstuk. Een schrijnend vraagstuk, en uiteraard willen we ook vanuit het Zoeterwoudse ons steentje bijdragen. De huidige toestroom van vluchtelingen vraagt om creatieve oplossingen. Het is ook een  portefeuilleoverschrijdend onderwerp; afgesproken is dat ik als coördinerend wethouder zal optreden.

Ook tijdens de raadsvergadering was er aandacht voor de vluchtelingen. Websites waar vrijwilligers zich kunnen melden werden genoemd. Ook de inzet van het college om de mogelijkheden om  extra statushouders te huisvesten te bezien, werd besproken. Die raadsvergadering vond zoals gewoonlijk plaats op donderdag. Gewoonlijk wordt door raad voorafgegaan door 2 voorrondes. Dit keer was er sprake van een unicum met maar 1 voorronde.

Ook Holland Rijnland stond deze week op het menu. Op dinsdagavond was er het congres voor raadsleden en bestuurders. Na een plenaire aftrap kom er deelgenomen worden aan een tiental imspiratieworkshops. In die workshops kwamen de de speerpunten van de inhoudelijke agenda aan de orde. Zelf heb ik workshops bijgewoond over energietransitie en over passende woningvoorraad voor bijzondere doelgroepen. Woensdagmiddag waren de portefeuillehoudersoverleggen. De opzet was nieuw. Werden voorheen de verschillende overleggen verspreid over een aantal dagen in dezelfde week gehouden, nu was alles op één middag. De middag werd afgesloten met een inspirerend verhaal van René ten Bos, organisatiefilosoof. Hij sprak over vertrouwen, gestes in de politiek, idioten en aporieën, en de vraag hoeveel vrienden je zou moeten hebben om gelukkig te zijn.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.