Resultaten gesprekken Regionale Omgevingsvisie 2040

Hoe zien Zoeterwoudenaren Zoeterwoude in de toekomst? In mei van dit jaar heb ik in het kader van de regionale omgevingsvisie 2040 aan u als inwoner van Zoeterwoude een aantal vragen gesteld.Hoe ziet Zoeterwoude er over 25 jaar uit? Hoog tijd voor een samenvatting van de rode draden die uit de gesprekken naar voren komen.

Het Groene Hart moet zeker in stand worden gehouden, maar de vraag is hoe ver gaan we hierin. Op basis van de antwoorden kan de vraag worden gesteld in welke mate de innovatie van de agrarische sector ondersteund of juist afgeremd moet worden en in welke mate heeft recreatie de overhand, wellicht ten koste van de innovatiekracht van de agrariërs. Beperkt woningen bouwen in het Groene Hart of helemaal niet, daar was geen duidelijke conclusie over te trekken. Wel is men van mening dat er meer starterswoningen moeten worden gebouwd. Ook wordt aandacht gevraagd voor de seniorenwoning nieuwe stijl: kleinschalig en gericht op het zelf organiseren van zorg.

U staat zeer positief ten opzichte van duurzaamheid. De meningen over windmolens lopen uiteen van “prima, vooral doen” tot “nee, het zijn te veel storende elementen”. De grote meerderheid is voor het installeren van zoveel mogelijk zonnepanelen, die ertoe bijdragen dat huishoudens en bedrijven meer zelfvoorzienend worden op het gebied van elektriciteit.

Alle ondervraagden zijn van mening dat Zoeterwoude vooral zelfstandig en kleinschalig moet blijven. Hierbij wordt vaak verwezen naar het dorpsgevoel en –karakter.

Het Dorpsplein wordt veelvuldig genoemd als iets wat moet veranderen. Er worden om aan deze aandacht-vragende /storende factor binnen Zoeterwoude iets te doen ook suggesties gedaan in de richting van andere winkels, bloembakken en terrassen. Verder wordt er verwezen naar het verdwijnen van de bus uit het dorp en dat er geen busverbinding is tussen het Dorp en Rijndijk.

Kijkend naar de technologische ontwikkelingen over 25 jaar zijn veel geënquêteerden van mening dat het werk zal veranderen. De automatisering doet nog meer haar intrede. De werkzaamheden in de zorg zullen altijd blijven. De zorg voor ouderen zal wel veranderen.

Op de vraag over de komst van zelfsturende auto’s reageerde een grote meerderheid afhoudend. Het ‘zelf control houden’ op zaken wordt erg belangrijk gevonden. Wel wordt aangegeven dat er dan echt een 24-uurs-economie zal ontstaan, omdat vrachtauto’s ‘s nachts zullen gaan rijden en mensen al rijdend in hun auto alvast aan het werk kunnen gaan. Maar ook dat dit tot eenzaamheid zal leiden bij oudere mensen (een praatje met een taxichauffeur is er dan niet meer bij) en dat het gevolgen zal hebben voor de infrastructuur. De geënquêteerden geven aan dat zij hopen dat e.e.a. geen gevolgen zal hebben voor voorzieningen als huisarts en winkels voor de dagelijkse boodschappen dicht bij huis. Dit willen zij graag zo houden.

De komst van de 3D-printer zal volgens velen vooral gevolgen hebben voor de gezondheidszorg en zal daarnaast leiden tot extra nieuwe banen. Voor het privéleven worden geen grote veranderingen voorzien.

De input uit de gesprekken wordt meegenomen naar de regionale omgevingsvisie, maar zal ook gebruikt worden in bijvoorbeeld de participatieve wijze waarop na de zomer aan de slag gegaan wordt met de pilot omgevingsplan Landelijk Gebied.

Delen:

One Reply to “Resultaten gesprekken Regionale Omgevingsvisie 2040”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *