Jaar van de Ruimte en Zoeterwoude (5) – Woonvisie

Welke visie op wonen heeft Zoeterwoude? Er is op dit moment een woonvisie; deze dateert uit 2008 en is niet meer actueel. De afgelopen jaren zijn er de nodige veranderingen geweest, lokaal en regionaal. Ook is de wetgeving drastisch aangepast. Denk alleen maar aan de Woningwet 2015. Die wet stelt nieuwe spelregels voor de sociale sector.

In Zoeterwoude staan de komende tijd verschillende nieuwbouwplannen op stapel. Waaraan is behoefte en waaraan moet prioriteit worden gegeven? Mensen wonen langer zelfstandig; wat vraagt dat van de woning, de woonomgeving en de sociale omgeving, ook als het gaat om zorg? Eerder is een woningmarktonderzoek uitgevoerd; dat onderzoek geeft een goed beeld van de ontwikkelingen in Zoeterwoude. Nu is het zaak aan de uitkomsten van dat onderzoek beleid te koppelen. Aan het einde van 2015 zal er een nieuwe woonvisie voor Zoeterwoude zijn.

Donderdag 2 juli vindt er in de voorronde van het Open Huis een presentatie plaats voor raadsleden. De raadsleden worden dan bijgepraat over de nieuwe Woningwet, er wordt ingegaan op de richtinggevende onderwerpen uit het woningmarktonderzoek, en er wordt een voorzet gegeven voor de thema’s van de op te stellen woonvisie. Vervolgens is er ruim gelegenheid voor de raadsleden om daarover van gedachten te wisselen.

De woonvisie wordt overigens opgesteld samen met andere betrokken partijen, zoals de Huurderij, Rijnhart Wonen en makelaars. Ook u als inwoner van Zoeterwoude bent welkom tijdens de eerder genoemde voorronde om te horen wat er speelt. Als u een inhoudelijke bijdrage wilt leveren, hoor ik dat graag!

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *