Jaar van de Ruimte en Zoeterwoude (4) – Pilot Omgevingsplan Landelijk Gebied

Het werken aan een pilot Omgevingsplan maakt onderdeel uit van het programma  ‘Zoeterwoude Eenvoudig Beter’. In eerdere blogs onder de titel Jaar van de Ruimte en Zoeterwoude schreef ik reeds het een en ander over dat programma.

De pilot Omgevingsplan kwam daarbij nog niet direct aan de orde. Wat betekent dit voor u? Zijn het alleen plannen, of…?

Voor die pilot zijn we als gemeente aan de slag gegaan met het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied. De pilot bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over deregulering. Op dit moment wordt ambtelijk onderzocht welke regels en beleid er op dit moment gelden voor het Landelijk Gebied. Wat zijn de mogelijkheden om te dereguleren? Het gewenste eindresultaat is een vereenvoudigd bestemmingsplan Landelijk Gebied. Naar verwachting zal dit gedeelte in september zijn afgerond, waarna de benodigde besluitvorming kan plaatsvinden.

Pas bij de invoering van de Omgevingswet (naar verwachting in 2018) zullen bestemmingsplannen definitief vervangen worden door het Omgevingsplan. Om op het Omgevingsplan voor Zoeterwoude voor te sorteren, gaan we ook werken aan een Omgevingsplan voor het Landelijk Gebied. In het buitengebied vinden veel ontwikkelingen plaats. Denk aan schaalvergroting, wat te doen met vrijkomende agrarische bedrijven vanwege bedrijfsbeëindiging en wat te doen met het gegeven dat de landbouw steeds meer een multifunctioneel karakter krijgt? De diverse trends in het landelijk gebied zijn overigens voor de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aanleiding geweest om Alterra (verbonden aan Wageningen Universiteit) een trendverkenning op te laten stellen.

Over deze vraagstukken gaan wij het gesprek aan. Met agrariërs, met belangenorganisaties als de LTO en de Agrarische Natuurvereniging De Groene Klaver, met bewoners en gebruikers van het buitengebied, met de gemeenteraad. Met u dus! Juist in deze pilot spelen wat mij betreft participatie en cocreatie een essentiële rol. Het is dus niet zo dat er vanuit het gemeentehuis een stuk geproduceerd wordt, waar vervolgens via inspraak op gereageerd kan worden. De visie die er komt is een gezamenlijk opgestelde visie. Na de zomer ga ik hier concreet mee aan de slag. Doet en denkt u mee?

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.