Jaar van de Ruimte 2015 en Zoeterwoude (1)

2015 is het Jaar van de Ruimte. Onder het motto van ‘Wie maakt Nederland?’ wordt in Nederland een breed debat gevoerd over de ruimtelijke toekomst van Nederland. In een eerder blog schreef ik reeds over de ontwikkelingen, die spelen op het gebied van ruimtelijke ordening. Over de wijze waarop deze ontwikkelingen in Zoeterwoude vorm krijgen, schrijf ik in 2015 een aantal blogs onder de titel ‘Jaar van de Ruimte 2015 en Zoeterwoude’.  Gelinkt aan het bredere kader van het Jaar van de Ruimte, en tegelijkertijd toegespitst op Zoeterwoude.

Eind 2014 heeft het college  van B&W het beleidsplan voor de fysieke leefomgeving vastgesteld. In dit document, met als ondertitel ‘Dichtbij en verantwoordelijk’ (overeenkomstig de titel van het coalitieakkoord) is als visie op de fysieke leefomgeving geformuleerd: ‘Zoeterwoude werkt mee aan en faciliteert de door haar burgers ingebrachte ontwikkelfaciliteiten en beperkt zich hierbij tot het algemeen belang, waarbij zij de hoogste prioriteit geeft aan een fysiek veilige leefomgeving waarin een goede volksgezondheid en leefbaarheid is gewaarborgd met in achtneming van wet- en regelgeving. De ligging van Zoeterwoude binnen het Groene Hart vraagt om extra aandacht voor het behoud van de unieke landelijke omgeving’.

Als deze tekst uitgepeld wordt gaat het om de volgende elementen:

  • de fysieke leefomgeving is eigendom van burgers en bedrijven, niet van de gemeente;
  • de gemeente beperkt zich tot het algemeen belang;
  • de ligging van Zoeterwoude binnen het Groene Hart.

Alvast 3 onderdelen om in de komende tijd aandacht aan te besteden in blogs. Heeft u vragen of wilt u anderszins een reactie geven? Graag!

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.