Samen voor Groen Zoeterwoude

Samen voor Groen - 19 december 2014Zoeterwoude werkt met de gemeenten Leiden, Teylingen, Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp en Kaag en Braassem en de federatie van agrarische natuurverenigingen “De Groene Klaver” samen op het gebied van groen en recreatie. Het programma ‘Samen voor Groen’ heeft als doel het behoud en het toegankelijk maken van het landschap in de Leidse regio. Vanuit een gezamenlijk gedragen visie en een samenhangend programma wordt gewerkt aan duurzame verbindingen tussen stad en land.

De ontwikkeling draagt bij aan een aantrekkelijke, biodiverse en gezonde leefomgeving en bouwt verder aan het ‘toeristisch imago’ van de Leidse regio.  Voor Zoeterwoude is vooral de recreatieve ontwikkeling van belang. De samenwerking bevordert de economische en recreatieve functie van het Groene Hart. Voor Zoeterwoude kan gedacht worden aan kaasroutes of een verdere versteviging van het Recreatief Transferium als Poort naar het Groene Hart. De mogelijkheden hiervoor worden de komende tijd nader onderzocht.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst heeft vrijdag 19 december plaatsgevonden. Het Uitvoeringsprogramma ‘Samen voor Groen’ loopt tot 2020. De Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie van 7,5 miljoen euro ter beschikking gesteld. Samen met de toegezegde bijdragen van de deelnemende gemeenten en Holland Rijjnland is er in deze periode een budget van ongeveer 17 miljoen euro beschikbaar om te investeren in de groene ontwikkeling van de Leidse Ommelanden en de relatie met de stad.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *