Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet en Zoeterwoude

Op het terrein van Ruimtelijke Ordening is veel in beweging. Te denken valt aan de Wet Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht…