CDA

Waarom ben ik CDA-er?

Voor de site van CDA Zoeterwoude hebben een aantal Zoeterwoudse CDA-ers een bijdrage geschreven over de vraag: ‘Waarom ben ik CDA-er?’. Hieronder staat mijn bijdrage.

Waarom ben ik CDA-er?

Mijn antwoord op die vraag luidt, een beetje standaard misschien: vanwege de uitgangspunten van het CDA. Publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap. Zo’n algemeen antwoord vraagt om een toelichting. Dat zal ik doen, niet door rechtstreeks aan te geven wat mij in die uitgangspunten aanspreekt, maar via de drie letters, CDA.

De C wijst mij naar de inspiratiebron van het christendemocratisch gedachtegoed: de bijbel. Ik weet het, zowel in het verleden als nu nog steeds wordt er gediscussieerd over de C van het CDA. De C en de bijbel zijn er dan ook niet voor om daar rechtstreekse antwoorden op actuele vragen uit te halen. Wel als inspiratiebron, als bron voor de 4 uitgangspunten van het CDA ook. Tegelijkertijd vind ik het mooie van het het CDA geen exclusieve club van christenen is, maar een politieke partij die haar inspiratie ontleent aan christelijke waarden, waarbij rechten en vrijheden van alle burgers gelijkelijk gerespecteerd worden. Niet uitsluitend, maar insluitend. Samen verantwoordelijk voor een rechtvaardige en duurzame samenleving.

De D van democratie zegt iets over de wijze waarop vanuit het CDA naar de politiek gekeken wordt. Voor een christendemocraat begint politiek met de erkenning van initiatieven uit de samenleving. Zoeterwoude wordt niet bedacht in de raadszaal van het gemeentehuis. Niet de politiek, niet de overheid maakt Zoeterwoude. Samen maken wij Zoeterwoude: gezinnen, verenigingen, buurten, kerken, bedrijven. Tegelijkertijd is de (gemeentelijke) overheid nodig om samenleven mogelijk te maken voor iedereen, om zaken die het algemeen belang aangaan te regelen. Maar soms ook om grenzen te stellen.

Het appel doet een beroep op mij om verantwoordelijkheid te nemen, om de schouders te zetten onder een leefbare omgeving, me in te zetten voor de kwaliteit van leven.

Het CDA werkt, al is het soms met vallen en opstaan, vanuit de waarden die voor mij essentieel zijn. Het bijzondere van de vier uitgangspunten vind ik dat ze een evenwichtig geheel vormen, dat ze elkaar in evenwicht houden. Zo gaat gespreide verantwoordelijkheid (door Jacobine Geel c.s. hertaald in: Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief) samen op met publieke gerechtigheid (in de woorden van Jacobine Geel: pal staan voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de menselijke waardigheid).

Daarom ben ik CDA-er.

Lang niet altijd komen deze uitgangspunten in Zoeterwoude expliciet voor het voetlicht. Zeker in een gemeenschap als Zoeterwoude, waar waarden als gemeenschapszin, er zijn voor elkaar, open staan voor elkaar, ruim aanwezig zijn, is dat ook niet nodig. Soms lenen onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan er zich ook gewoon niet voor. Maar af en toe bewust stilstaan bij wat je drijft, wat van waarde is voor je, dat draagt wel bij aan het waarderen van dat wat er is. En tegelijkertijd helpt het om de richting te bepalen voor de toekomst.

Daarom ben ik CDA-er. Daarom ben ik CDA-er in Zoeterwoude.

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *