Poort Groene Hart Zoeterwoude steeds leuker!

De Poort Groene Hart Zoeterwoude wordt steeds steeds leuker.

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan een interactieve kaart, die te vinden is op deze site. Via je smartphone of tablet kun je de streek ontdekken.

De kaart geeft de verschillende fiets- en wandelknooppunten weer. Ook is via de interactieve kaart toeristische informatie te krijgen.

Kaasboeren op de route zijn te herkennen aan foto’s die op hun erf geplaatst zijn. Op die foto’s zit ook een QR-code. Door deze code te lezen met je smartphone kun je een kijkje nemen in de betreffende boerderij.

Ook op deze manier is Poort Groene Hart (Recreatief Transferium) ‘een prima start voor een dag plezier in de polders.’

Recreatief Transferium

Het Recreatief Transferium, zoals de Poort Groene Hart Zoeterwoude oorspronkelijk heette, wordt steeds leuker. Een belangrijke bijdrage aan de hierboven geschetste interactieve kaart heeft Gemma Breedijk van Boer en Goed geleverd. In samenwerking met ondermeer de gemeente is op het terrein van Poort Groene Hart zelf is sinds kort ook een ontdekkingspad voor kinderen te vinden. En ook voor goede Zwitserse wandelschoenen (Kyboot) kun je er sinds kort terecht. Leuk om te melden is dat het eerste verkoopadres van deze wandelschoenen in Nederland is.

Via http://www.poortgroenehart.nl zijn alle ondernemers te vinden die er nu gevestigd zijn.

 

Het Hart van Holland – de volgende stap

Deze week zijn in de stuurgroep de zienswijzen besproken, die de afgelopen periode zijn ingediend op ‘Het Hart van Holland – Agenda voor een Omgevingsvisie 2040’. De concepttekst is te vinden op deze website.

Naar het oordeel van de stuurgroep geven de zienswijzen geen aanleiding tot het aanpassen van de tekst. Gesproken is over het het verdere proces. Enerzijds heeft dat proces betrekking op de besluitvorming de komende periode door de raden.

Voor Zoeterwoude betekenen deze afspraken de het de bedoeling is dat ‘Het Hart van Holland’  op 1 juni a.s. in de Voorronde besproken wordt, en dat in de raadsvergadering van 6 juli a.s. door de gemeenteraad besloten zal worden. Het uitgangspunt is dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor de zomer besluiten, zodat er, naar verwachting, ook voor de zomer een vastgestelde agenda voor een Omgevingsvisie 2040 is.

Landschap, groen en biodiversiteit

Er is ook gesproken over het vervolg na de vaststelling. Aan alle deelnemende gemeenten is gevraagd wie het voortouw wil nemen bij het verder aan de slag met één van de deelthema’s. Voor het onderwerp ‘Landschap, groen en biodiversiteit’ zal Zoeterwoude de trekker zijn. De stuurgroep zal intact blijven als platform om informatie en kennis te delen, en waar nodig ook om knopen door te hakken.

Bijen en biodiversiteit (3) – Nieuwsbrief Bijenlandschap

Vandaag verscheen weer een nieuwsbrief van het Bijenlandschap. Groene Cirkel Bijenlandschap verzorgt regelmatig een nieuwsbrief. Eén van de onderdelen van deze Groene Cirkel is immers bewustwording.

De nieuwsbrief brengt je op de hoogte van activiteiten, die plaatsvinden, geeft tips wat je zelf kunt doen ten gunste van de bij etc. Je kunt je abonneren via www.bijenlandschap.nl. Onder aan de genoemde site kun je je aanmelden; ook oudere nieuwsbrieven zijn hier te raadplegen.

Waarom de bij?

Over het hoe en waarom van het belang van aandacht voor de bij en Groene Cirkel Bijenlandschap schreef ik eerder deze blog. Aandacht voor de bij is tevens aandacht voor biodiversiteit. Daarover gaat mijn volgende blog.

“Hoop als politieke deugd” – CDA BSV Leeskring op 21 juni 2017

“Er is op internationaal-politiek, economisch en religieus-cultureel vlak dringend behoefte aaneen agenda die perspectief biedt. Om de bevolking daarin mee te nemen is een elite nodig die tot de verbeelding spreekt, van mensen die de potentie hebben dragers van hoop –Hoffnungsträger – te worden.” Dit stelt Ab Klink als één van de auteurs in het CDV-nummer over ‘Hoop als politieke deugd’.

Het winternummer 2016 van Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, staat in het teken van hoop als politieke deugd. De samenleving is in de greep van toenemend maatschappelijk onbehagen. Het gevoel is breed aanwezig dat het economisch, sociaal en cultureel bergafwaarts gaat. De hoofdvraag van deze CDV-bundel is waar te midden van de huidige cultuur van angst, onzekerheid en onbehagen een boodschap van hoop kan worden gevonden en ontwikkeld. Hoe kan een politiek van hoop worden vorm gegeven, juist nu de ‘hoop op beter’ in onze cultuur lijkt te zijn verdampt.

Op woensdag 21 juni 2017 vindt de volgende Leeskring plaats. Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV Afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie. Tijdens deze avond staat het winternummer van Christen Democratische Verkenningen centraal. Jan Prij, mede-redacteur van dit nummer (en tevens redacteur van CDV), is referent tijdens de avond.

Meer informatie over “Hoop als politieke deugd” vindt u hier. Alle leden van de CDA Bestuurdersvereniging hebben het betreffende nummer van CDV ontvangen.

In het kort:

  • Wanneer: woensdag 21 juni 2017
  • Waar: Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag
  • Hoe laat: 19.30 uur – 21.30 uur
  • Aanmelden: Stuur s.v.p. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

Om alvast te noteren: de volgende Leeskring is op maandag 11 september 2017. Tijdens die avond wordt “De kiezer is niet gek” besproken. De auteur van dit boek, Tom van der Meer (hoogleraar Politicologie UvA), zal als referent aanwezig zijn.

Bijen en biodiversiteit (2) – Zoeterwoude BIJvriendelijk

Wilt u meer weten over (wilde) bijen? Waarom zijn bijen zo belangrijk voor de voedselvoorziening? En op welke wijze kunt u zelf een bijdrage leveren aan bij-vriendelijkheid?

Donderdag 23 maart wordt er op het gemeentehuis van Zoeterwoude een lezing gegeven door John Smit, bijendeskundige van Naturalis.  Zelf vertel ik wat over de bij-vriendelijke activiteiten die specifiek in Zoeterwoude worden ondernomen, zoals Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder.

Bij de start van de campagne voor het Bijenlandschap in 2016 heeft Zoeterwoude ook een bij geadopteerd, de gewone sachembij. Ook onze adoptiebij geef ik aandacht.

Meer weten? Kom naar de bijeenkomst! Vanaf 15.15 uur staat de koffie klaar.

 

Of: Kijk eens op www.bijenlandschap.nl voor meer informatie.