Het Zoeterwouds handvat voor participatie

Hoe ga je zo vroeg mogelijk in gesprek met je omgeving als je een plan hebt? Als antwoord op die vraag heeft de gemeente Zoeterwoude het handvat voor participatie opgesteld.

Het handvat maakt het makkelijker om met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. Het handvat is bedoeld voor iedereen in Zoeterwoude.

Ook de gemeente zelf gebruikt uiteraard dit handvat voor participatie.

Dat handvat staat online op de website van gemeente Zoeterwoude. Klik hier voor de link.

Over dit handvat heb ik met Marc Wonnink van Unity.nu een kort interview gehad. Dat interview is hier terug te vinden.

Graag hoor of lees ik over uw ervaringen met dit handvat!

De energietransitie in Zoeterwoude

Klimaatverandering en opwarming van de aarde, het uitsterven van dier- en plantensoorten en de aardgasschade in Groningen zijn allemaal aanleiding om de uitstoot van CO₂ te verminderen. De Energietransitie gaat om energie besparen, om geen gebruik meer te maken van vervuilende brandstoffen (zoals aardgas) en het opwekken van duurzame energie (zoals wind en zon).

De gemeente wil betrouwbaar, betaalbaar en veilig duurzame energie beschikbaar hebben wanneer inwoners en ondernemers die nodig hebben. Zoeterwoude gaat met de Energietransitie de uitdaging aan om dit voor elkaar te krijgen. Maar deze transitie is een enorme opgave, die meer dan 30 jaar zal duren. Alleen door goede samenwerking met andere overheden, netwerkbedrijven, bedrijfsleven en inwoners lukt het om het doel te bereiken.

Over de energietransitie was onlangs een twee paginagrote flyer opgenomen in het Leids Nieuwsblad. Heeft u het artikel gemist? Lees het dan hier na.

Op de website www.zoeterwoudegaatgoed.nl is nog veel meer informatie te vinden o het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld over biodiversiteit en afval, maar ook over ondernemen.

Herdenking Jodenvervolging 2020

Dit jaar organiseerde de Stichting Herdenking Jodenvervolging een andere manier van herdenken. Deze zou op 19 april in de Marekerk van Leiden plaats vinden. Dit jaar lezen wij via een video-opname de namen van 65 joodse onderduikers. Zij kwamen niet uit Leiden, maar zochten in Leiden een veilige schuilplaats. Vaak zijn zij door verraad weggevoerd en uiteindelijk vermoord.

Op de website www.herdenkingleiden.nl staat de video-opname van deze herdenking. Deze nieuwe website bevat ook allerlei andere informatie, zoals over eerdere herdenkingen.

Basis in Balans – Natuurlijke Leefomgeving 2040

Zorg voor landschap. Dat is de titel van een rapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving in november 2019 publiceerde. Landschap is vaak een sluitpost in het omgevingsbeleid. Het landschap is de afgelopen decennia sterk veranderd. In de komende jaren blijven ontwikkelingen als woningbouw, infrastructuur, energietransitie en klimaatadaptatie grote gevolgen hebben voor het landschap. Inwoners, politici en beleidsmakers maken zich daar terecht zorgen over. De vraag is: is de basis in balans?

Een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant in een economisch vitale regio. Daarover gaat ‘Basis in balans. Natuurlijke leefomgeving Hart van Holland 2040’. Focus van in het rapport is het versterken van de natuurlijke leefomgeving.

basis in balans

Basis in balans gaat over biodiversiteit, landschap, groen, water en bodem. Dat zijn complexe, met elkaar samenhangen onderwerpen. Als basis neemt het rapport de landschappelijke rijkheid. In de regio is een verscheidenheid én nabijheid van zeer verschillende landschappen. Die landschappen zijn duinen, strandwallen, plassengebied, veenweide, droogmakerij en Oude Rijn.

Basis in balans biedt een visie op onze natuurlijke leefomgeving, die schuurt met de manier waarop we daar in de afgelopen decennia tegen aan hebben gekeken. Het landschap heeft het immers vaker tegen de verstedelijking moeten afleggen dan andersom. Of om het anders te zeggen: we zijn van ‘rood in groen’ naar ‘groen in rood’ gegaan.

Schurende visie

De visie schuurt. Hij heeft een conserverend element in zich (‘neem de rijkdom aan identiteiten als basis’). Tegelijkertijd biedt de visie ook aanknopingspunten voor ontwikkelingen in de toekomst. De visie is dan ook geen eindstation, maar een tussenstation. Een tussenstation naar de toekomst. ‘Basis in balans’ is dan ook te gebruiken als een werkdocument. Om met elkaar aan de slag te gaan. Om samen de natuurlijke leefomgeving te versterken.

Als de basis in balans is, hebben de overige uitdagingen grond onder de voeten.

Het volledige stuk, met de diverse bijbehorende rapporten, vindt u hier.

Leeskring ‘Bouwen en bewaren’ op woensdag 18 september 2019 – In gesprek met Elco Brinkman

Op woensdag 18 september gaan we als leeskring, die CDA BSV Zuid-Holland samen met deScholingscommissie organiseert, in gesprek met Elco Brinkman.

Elco Brinkman bracht in verschillende functies decennialang door op en rond het Binnenhof. In‘Bouwen en bewaren’ heeft Brinkman zijn memoires opgetekend. In beeldrijke taal, soms ironisch, en zeker doordacht en openhartig vertelt Brinkman zijn levensverhaal. In het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen staat een interview met Brinkman. Ook in dat interview blikt hij terug op zijn loopbaan. Ook gaat hij in dat interview in op de vraag waarde christendemocratie volgens hem om draait.

Graag weten we of u aanwezig zult zijn bij deze leeskring. U kunt zich tot en met zaterdag 14 september 2019 aanmelden via ​mrarieslob@hetnet.nl

In het kort:

Wat: Leeskring over ‘Bouwen en bewaren’
Waar: CDA Partijbureau Buitenom 18, 2512 XA Den Haag
Wanneer: woensdag 18 september 19.30 uur – 21.30 uur