Leeskring op 11 september over “Niet de kiezer is gek” met Tom van der Meer

“Wie niet beter weet zou denken dat Nederland te kampen heeft met een diepgaande democratische crisis”.  Zo begint Tom van der Meer zijn publicatie “Niet de kiezer is gek”. Nepparlement, partijkartel, de boze witte man, de kloof tussen burger en elite. Termen, die we met de regelmaat van de klok tegen komen in de media”. Echter: “Het probleem ligt niet bij de kiezer maar bij de politici”, aldus Tom van der Meer.

Tijdens de leeskring van maandag 11 september 2017 staat de “Niet de kiezer is gek” centraal. Tom van der Meer houdt in dit boek een pleidooi voor een herwaardering van de kiezer. Hij houdt de gevestigde politieke partijen, dus ook het CDA, een duidelijke spiegel voor. “Niet de kiezer is gek” is wel omschreven als een onmisbare en nuchtere aanvulling in het debat over onze democratie, “ en werpt een belangrijke steen in de poel van de verandering”. Tom van der Meer gaat met ons in gesprek tijdens deze avond.

Prof. dr. Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van der Meer doet onder andere onderzoek naar politiek vertrouwen, kiesgedrag en het Nederlandse partijstelsel. Leeskringen worden georganiseerd door de CDA BSV afdeling Zuid-Holland, in samenwerking met de Scholingscommissie.

Deze leeskring is onderdeel van een bredere bezinning rond de toekomst van politieke partijen. Op vrijdag 29 september organiseert de CDA BSV afdeling Zuid-Holland een conferentie rond het thema “Het CDA van de toekomst: hoe kan het CDA zich ontwikkelen tot moderne volksbeweging?”

Ook Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA,  heeft dit jaar twee themanummers gepubliceerd, over “De toekomst van politieke partijen” en “Het CDA als christendemocratische beweging:  tussen staat en straat”.

In het kort:

Wat:                Leeskring “Niet de kiezer is gek”, met Tom van der Meer

Wanneer:        Maandag 11 september 2017

Waar:              Koffiekamer Provinciehuis Zuid-Holland te Den Haag

Hoe laat:         19.30 uur – 21.30 uur

Aanmelden:    Stuur s.v.p. uiterlijk 6 september a.s. een mail naar mrarieslob@hetnet.nl

 

Wonen in Zoeterwoude

Wonen in Zoeterwoude. De komende jaren wordt er fors gebouwd in Zoeterwoude. Tot en met 2019 worden er 785 woningen gebouwd, het merendeel aan de Rijndijk.

In de jaren 2010 tot en met 2016 zijn er 261 woningen gebouwd, waarvan 104 sociaal. Met een percentage van ruim 38% zit Zoeterwoude daarmee boven de norm van 35% sociale woningbouw, die voor Zoeterwoude geldt. In andere omliggende gemeenten ligt de norm voor sociale woningbouw op 20 tot 30%. Voor de periode 2010 – 2019 is het percentage sociale woningbouw 36,5%. De verschillende bouwplannen voor de toekomst bevinden zich in verschillende stadia. In de onlangs gepresenteerde folder Wonen in Zoeterwoude staat per project aangegeven in welke fase het project zich bevindt, de locatie en de contactgegevens van de ontwikkelaars. Op de website van de gemeente is deze informatie trouwens ook terug te vinden. Tevens zijn alle nieuwbouwprojecten terug te vinden op een interactieve digitale kaart.

Toekomstbestendigheid

Uit onderzoek blijkt dat Zoeterwoude de komende jaren te maken krijgt met vergrijzing. Dat heeft consequenties voor onze bouwplannen. Daarnaast blijft ook de behoefte aan starterswoningen. In woningbouwplannen blijven we daarom aandacht houden voor zowel senioren als starterswoningen.

Het is van groot belang dat het voorzieningenniveau van Zoeterwoude op peil blijft. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld winkels, sportaccommodaties en sociale en culturele activiteiten. Om die voorzieningen te kunnen behouden is het van belang dat een evenwichtige bevolkingsopbouw wordt gestimuleerd. Dat betekent seniorenwoningen, starterswoningen, maar ook (jonge) gezinswoningen. Door voor die verschillende doelgroepen woningen te realiseren, leveren we een bijdrage aan de levensvatbaarheid van Zoeterwoude, de aanwezige voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van onze gemeente.

Wonen in Zoeterwoude is een thema dat blijvend aandacht vraagt.

Ook uit het woonwensenonderzoek dat de werkgroep Wonen van Zoeterwoude voor Elkaar heeft verricht, komen opnieuw de woonwensen onder jongeren naar voren. Het onderzoek geeft een inkleuring van de lijnen uit de Woonvisie Zoeterwoude 2025.

 

Eerder in mei kreeg ik de resultaten van dat onderzoek overhandigd tijdens een bijeenkomst, waar een goede discussie plaatsvond. De werkgroep Wonen zal deze avond eerst evalueren; daarna zullen we contact hebben over hoe het vervolg vorm te geven.

Poort Groene Hart Zoeterwoude steeds leuker!

De Poort Groene Hart Zoeterwoude wordt steeds steeds leuker.

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan een interactieve kaart, die te vinden is op deze site. Via je smartphone of tablet kun je de streek ontdekken.

De kaart geeft de verschillende fiets- en wandelknooppunten weer. Ook is via de interactieve kaart toeristische informatie te krijgen.

Kaasboeren op de route zijn te herkennen aan foto’s die op hun erf geplaatst zijn. Op die foto’s zit ook een QR-code. Door deze code te lezen met je smartphone kun je een kijkje nemen in de betreffende boerderij.

Ook op deze manier is Poort Groene Hart (Recreatief Transferium) ‘een prima start voor een dag plezier in de polders.’

Recreatief Transferium

Het Recreatief Transferium, zoals de Poort Groene Hart Zoeterwoude oorspronkelijk heette, wordt steeds leuker. Een belangrijke bijdrage aan de hierboven geschetste interactieve kaart heeft Gemma Breedijk van Boer en Goed geleverd. In samenwerking met ondermeer de gemeente is op het terrein van Poort Groene Hart zelf is sinds kort ook een ontdekkingspad voor kinderen te vinden. En ook voor goede Zwitserse wandelschoenen (Kyboot) kun je er sinds kort terecht. Leuk om te melden is dat het eerste verkoopadres van deze wandelschoenen in Nederland is.

Via http://www.poortgroenehart.nl zijn alle ondernemers te vinden die er nu gevestigd zijn.

 

Het Hart van Holland – de volgende stap

Deze week zijn in de stuurgroep de zienswijzen besproken, die de afgelopen periode zijn ingediend op ‘Het Hart van Holland – Agenda voor een Omgevingsvisie 2040’. De concepttekst is te vinden op deze website.

Naar het oordeel van de stuurgroep geven de zienswijzen geen aanleiding tot het aanpassen van de tekst. Gesproken is over het het verdere proces. Enerzijds heeft dat proces betrekking op de besluitvorming de komende periode door de raden.

Voor Zoeterwoude betekenen deze afspraken de het de bedoeling is dat ‘Het Hart van Holland’  op 1 juni a.s. in de Voorronde besproken wordt, en dat in de raadsvergadering van 6 juli a.s. door de gemeenteraad besloten zal worden. Het uitgangspunt is dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor de zomer besluiten, zodat er, naar verwachting, ook voor de zomer een vastgestelde agenda voor een Omgevingsvisie 2040 is.

Landschap, groen en biodiversiteit

Er is ook gesproken over het vervolg na de vaststelling. Aan alle deelnemende gemeenten is gevraagd wie het voortouw wil nemen bij het verder aan de slag met één van de deelthema’s. Voor het onderwerp ‘Landschap, groen en biodiversiteit’ zal Zoeterwoude de trekker zijn. De stuurgroep zal intact blijven als platform om informatie en kennis te delen, en waar nodig ook om knopen door te hakken.

Bijen en biodiversiteit (3) – Nieuwsbrief Bijenlandschap

Vandaag verscheen weer een nieuwsbrief van het Bijenlandschap. Groene Cirkel Bijenlandschap verzorgt regelmatig een nieuwsbrief. Eén van de onderdelen van deze Groene Cirkel is immers bewustwording.

De nieuwsbrief brengt je op de hoogte van activiteiten, die plaatsvinden, geeft tips wat je zelf kunt doen ten gunste van de bij etc. Je kunt je abonneren via www.bijenlandschap.nl. Onder aan de genoemde site kun je je aanmelden; ook oudere nieuwsbrieven zijn hier te raadplegen.

Waarom de bij?

Over het hoe en waarom van het belang van aandacht voor de bij en Groene Cirkel Bijenlandschap schreef ik eerder deze blog. Aandacht voor de bij is tevens aandacht voor biodiversiteit. Daarover gaat mijn volgende blog.